cover img

Stipendijní sportovní grantový program

Nadace ORLEN Unipetrol podpoří formou stipendia žáky ve věku žáka 1. – 9. třídy ZŠ nebo nižšího stupně víceletého gymnázia, který vyniká/je mimořádně úspěšný ve sportu. Nominovat žáky mohou sportovní kluby nebo sportovní organizace, popř. školy z Ústeckého kraje.

Více informací k možnosti čerpání grantu najdete v dokumentu Kritéria pro získání Stipendijního sportovního grantového programu nebo kontaktujte koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz

Přihlášky do Stipendijního sportovního grantového programu přijímáme v termínu září až říjen.

Pro zaslání žádosti využijte formulář Žádosti o podporu, které najdete na Nadace ORLEN Unipetrol - Žádosti.