cover img

Stipendijní sportovní grantový program

Nadace ORLEN Unipetrol podpoří formou stipendia žáky ve věku žáka 1. – 9. třídy ZŠ nebo nižšího stupně víceletého gymnázia, který vyniká/je mimořádně úspěšný ve sportu. Nominovat žáky mohou sportovní kluby nebo sportovní organizace, popř. školy z Ústeckého kraje.

Jak probíhá celý proces od podání žádosti o nadační příspěvek až po vyúčtování a zaslní zpětné vazby? Zde naleznete přehledný manuál, který Vás provede celým tímto procesem a to včetně formulářů pro vypořádání smlouvy. 

Pro koho je nadační příspěvek určen? Na co konkrétně se nadační příspěvek vztahuje nebo na co lze využít? Jaké jsou kritéria pro získání nadačního příspěvku? 

Informace k možnosti čerpání nadačního příspěvku naleznete v dokumentu Obecná pravidla pro udělování nadačních příspěvků. Pokud máte doplňující dotazy, kontaktujete koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz.

Formuláře pro vypořádání smlouvy:


Pro podaní žádosti o sportovní grant vyplňte a odešlete formulář níže.

Přihlášky do Stipendijního sportovního grantového programu přijímáme v termínu září až říjen.