cover img

Flying teacher

Nadace ORLEN Unipetrol spustila ve školním roce 2021/2022 projekt Flying Teacher, v němž pomáhá vybraným školám s výukou chemie. Snaží se tak vyjít vstříc školám, které nemají ve svém učitelském sboru odborně způsobilého učitele chemie.

 „Létající učitelé“ připravují pro žáky v návaznosti na ŠVP dané školy atraktivní hodiny chemie okořeněné zajímavými pokusy. Nadace zajišťuje kromě výuky také její financování včetně potřebného vybavení.

Projekt Flying Teacher odstartoval v září 2021 na základní škole v Bečově u Mostu a postupně se k němu připojily také základní školy v Hamru a na Hoře Svaté Kateřiny. „Podnětem, který nás vedl k uskutečnění projektu Flying Teacher, byla společná diskuze s paní ředitelkou základní školy v Bečově u Mostu, když jsme jí pro výuku předávali výpočetní techniku v rámci našeho úspěšného projektu PC Bazar,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, a dodává: „Ukázalo se, že menší školy nejsou odborně způsobilému učiteli chemie schopny naplnit úvazek, a tento problém ještě umocňuje všeobecný nedostatek těchto odborných pedagogů. Zákonitě tím trpí celá výuka přírodovědných předmětů, protože učitel bez odborné způsobilosti v oboru chemie například nemůže dělat s žáky všechny pokusy a ukazovat zajímavé aspekty chemie tak, aby je to nadchlo. V Nadaci ORLEN Unipetrol jsme proto začali hledat způsob, jak bychom mohli školám s řešením tohoto problému efektivně pomoci.“

„Projektem Flying Teacher a maximálně vstřícným přístupem Nadace ORLEN Unipetrol jsme nadšeni, protože nám pomáhá vyřešit problém, na který bychom jinak nestačili,“ uvádí Marcela Kynclová, ředitelka ZŠ a MŠ Bečov, na jejíž škole byl koncept „létajícího učitele“ ve spolupráci s Nadací ORLEN Unipetrol poprvé realizován v praxi. „Létající učitel vnáší do výuky chemie na naší škole spoustu nevšedních nápadů, díky nimž věda žáky zajímá a baví. Poutavá hodina chemie nebo fyziky je pro naše žáky to nejlepší, co může být, neboť žijeme v regionu, kde jsou obory chemie a přírodních věd jasnou jedničkou.“ Na video k projektu Flying Teacher se můžete podívat zde: https://youtu.be/YG0myq2kuvY.

Pokud máte zájem o zapojení školy do projektu Flying teacher, kontaktujte koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol.