cover img

NOU ONLINE

Nadace ORLEN Unipetrol spustila nový vzdělávací web. Jsou na něm k dispozici všechno natočená výuková videa, na jejichž vzniku Nadace ORLEN Unipetrol spolupracovala.

Nadace ORLEN Unipetrol spustila nový vzdělávací web. Jsou na něm k dispozici všechno natočená výuková videa, na jejichž vzniku Nadace ORLEN Unipetrol spolupracovala. Žáci i jejich učitelé tak najdou všechny podklady přehledně uspořádané na jednom místě.


Podpora vzdělávání je klíčovou aktivitou Nadace ORLEN Unipetrol. V rámci této oblasti nadace realizuje řadu aktivit, z nichž vzniká množství vzdělávacích materiálů a výstupů v podobě výukových videí. Ta jsou nyní dostupná na nově založené platformě www.nouonline.cz. Na této webové stránce jsou videa přehledně rozdělena do jednotlivých tematických celků.


Na platformě naleznete také výuková videa, která vznikla ve spolupráci s týmem projektu EDUbus. Videa jsou určena zejména pro učitele chemie a jsou součástí ucelené sady výukových materiálů. Základem této sady je samotná videonahrávka experimentu. Na ni navazuje pracovní list provázaný s daným pokusem. Pro prověření znalostí žáků či zjištění jejich pokroku po provedení experimentu je k dispozici online test. Oddechový a motivační charakter pak má soutěž v podobě vědomostní hry Kufr. Výhodou je, že každý z materiálů je možné použít také izolovaně na základně konkrétních potřeb daného pedagoga.


Platforma se bude i nadále rozrůstat a postupně na ní budou přibývat další výukové materiály. Sledujte www.nouonline.cz