Kontakt

Kontakt

Lucie Pražáková Ředitelka nadace M: +420 736 506 939 E: Lucie.Prazakova@orlenunipetrol.cz
Blanka Machová Koordinátorka projektů vzdělávání M: +420 736 508 939 E: Blanka.Machova@orlenunipetrol.cz
Martina Stamidu Koordinátorka projektů společenské odpovědnosti M: +420 705 659 734 E: Martina.Stamidu@orlenunipetrol.cz
Lenka Filipiaková Specialistka nadace M: +420 736 507 915 E: Lenka.Filipiakova@orlenunipetrol.cz
Tom Bína Administrátor nadace M: +420 703 105 143 E: Tom.Bina@orlenunipetrol.cz

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Název subjektu: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
IČ: 27597075
E-mail: osobniudaje@unipetrol.cz
Telefon: +420 226 841 435
Adresa: Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 

Chcete-li společně s námi podpořit nadané žáky a studenty, výjimečné pedagogy anebo pomoci školám vybudovat chemickou laboratoř, můžete přispět libovolnou částkou dle svých možností. Všechny dary ve své maximální výši jsou použity na stipendijní či grantové programy Nadace ORLEN Unipetrol. Děkujeme!

Číslo účtu: 7977922/0800

Nadace ORLEN Unipetrol

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
IČ: 05661544
č.ú. 7196202/0800