cover img

Stipendijní grantový program

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku.

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory. Zajímá nás, jak student tráví volný čas, jestli se aktivně zapojuje ve společnosti a jestli se věnuje vědecké činnosti.

Pokud stipendium získáte, bude proplaceno pro následující studijní rok v jednorázové částce. Po zhodnocení dosavadních studijních výsledků může také student žádat o stipendium opakovaně pro další studijní rok. Nárok na stipendium pochopitelně zaniká, pokud je studium ukončeno.

Jak probíhá celý proces od podání žádosti o nadační příspěvek až po zaslní zpětné vazby? Zde naleznete přehledný manuál, který Vás provede celým tímto procesem a to včetně formulářů pro vypořádání smlouvy. 

Pro koho je nadační příspěvek určen? Na co konkrétně se nadační příspěvek vztahuje nebo na co lze využít? Jaké jsou kritéria pro získání nadačního příspěvku? 

Informace k možnosti čerpání nadačního příspěvku naleznete v dokumentu Obecná pravidla pro udělování nadačních příspěvků. Pokud máte doplňující dotazy, kontaktujete koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz.

Formulář pro vypořádání smlouvy:


Přihlášky do stipendijního vzdělávacího grantového programu přijímáme v termínu červenec až srpen.


Např. 2022/2023