cover img

Stipendijní grantový program

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku.

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory. Zajímá nás, jak student tráví volný čas, jestli se aktivně zapojuje ve společnosti a jestli se věnuje vědecké činnosti.


Pokud stipendium získáte, bude proplaceno pro následující studijní rok v jednorázové částce. Po zhodnocení dosavadních studijních výsledků může také student žádat o stipendium opakovaně pro další studijní rok. Nárok na stipendium pochopitelně zaniká, pokud je studium ukončeno.


Více informací k možnosti čerpání grantu najdete v dokumentu Kritéria pro získání Stipendijního vzdělávacího grantového programu nebo kontaktujte koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz.


Přihlášky do stipendijního vzdělávacího grantového programu přijímáme v termínu červenec až srpen.