cover img

Neziskové organizace

Spolupráce s neziskovými organizacemi

Nadace dlouhodobě spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi, které se zaměřují na různé oblasti pomoci potřebným.


  • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových


          Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje podporu vzdělávání dětem a mladým lidem, ze sociálně potřebných rodin, pěstounských rodin či dětských domovů. Stipendium slouží například k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů apod. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů. Velmi oblíbeným projektem je projekt Řidičské průkazy s cílem lepšího uplatnění na trhu práce. Nadaci ORLEN Unipetrol podporuje zejména studenty, kteří studují technické školy a jsou v těžké finanční a často také rodinné situaci a také projekt Řidičské průkazy.

Odkaz na web: nadacnifondklausovych.cz


  • Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové                    


          Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové podporuje rodiny dětí s autismem. Kromě přímé finanční pomoci konkrétním rodinám a rodičovským organizacím a spolkům, které se věnují tématu autismu, podporuje fond také různé formy setkávání rodičů či online diskusní a informační fórum ke sdílení zkušeností a kontaktů. Nadace ORLEN Unipetrol podporuje vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi s autismem v Ústeckém kraji a také vzdělávání dětí s autismem. 

Odkaz na web: auttalk.cz  • Dům Ronalda McDonalda, nadační fond                


          V Domě Ronalda McDonalda mohou být rodiny spolu během náročné léčby dítěte v nemocnici Motol. Běžný nemocniční pokoj neumožňuje členům rodiny nemocného dítěte dostatečný komfort ani soukromí. Nocleh bává možný na rozkládacích pohovkách pouze pro jednoho příbuzného, případně mají rodiny právo přenocování ve sdílených pokojích nemocničních ubytoven. Přitom rodiny, které mohou být během léčby pohromadě, se s celou záležitostí prokazatelně vypořádávají mnohem lépe.

Nadace ORLEN Unipetrol adoptovala jeden z jednadvaceti pokojů v Domě Ronalda McDonalda na dobu tří let. Adopcí je tak zajištěno financování provozu konkrétního pokoje, kde je rodinám zajištěn pohodlný dočasný domov, tedy možnost být spolu. 

Odkaz na web: Nadační fond Dům Ronalda McDonalda


  • Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni             


          Nadace pomáhá dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu povolání a těžce tělesně postiženým, bývalým policistům a hasičům, kteří utrpěli úraz při výkonu služby. Poskytuje ozdravné pobyty, lázně a zdravotní pomůcky tělesně postiženým. Nadace ORLEN Unipetrol přispívá na zlepšení zdravotního, psychického stavu u tělesně postižených a na studium u dětí v nadační péči.

Odkaz na web: Nadace policistů a hasičů 


  • Post Bellum, z. ú.


          Nadace ORLEN Unipetrol podpořila listopadovou Sbírku ke dni válečných veteránů. Tato sbírka umožní zdokumentování a uchování dalších příběhů válečných veteránů a hrdinů v archivu Paměť národa a také jim prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa nadace pomůže ulehčit každodenní starosti současnosti.

Odkaz na web: Post Bellum


  • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97                     


         Nadace ORLEN Unipetrol dlouhodobě podporuje Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v jejích aktivitách, jako např. pomoc lidem ohroženým domácím násilím nebo stipendií pro talentované studenty hudby se sociálním znevýhodněním. Spolupracujeme také na Mikulášském charitativním bazaru, kde má nadace vždy připravený zábavný program pro děti u svého stánku.

Odkaz na web: Nadace Vize 97


  • Podpora krizových služeb Mostu k naději, z.s. (Linka duševní tísně, Krizová poradna Most)


         Nadace ORLEN Unipetrol podporuje provoz Linky duševní tísně, která je obdobou lékařské záchranné služby v psychosociální oblasti. Poskytuje v podstatě jedinou, bezpečnou, anonymní, bezplatnou, okamžitě dostupnou sociální službu tohoto typu v regionu pro lidi, kteří se octli v naléhavých, těžkých situacích.