cover img

Plastík a jeho kouzelný kufřík

Vzdělávácí program Plastík a jeho kouzelný kufřík je unikátní projekt, který žákům nabídne exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program pochází z licence nadace asociace Plastics Europe z Německa, kde se mu během 20 let existence dostalo nebývalé popularity a dnes ho najdeme na každé druhé škole. V České republice program poskytuje vybraným školám Nadace ORLEN Unipetrol. U žáků má vzbudit zájem o přírodní vědy prostřednictvím pokusů s plasty. V rámci projektu dostanou základní školy vzdělávací balíček skládající se z kufříku s pokusnou sadou, pracovních sešitů pro děti, příručky pro učitele a dalších materiálů.

„Plasty jsou charakteristickým materiálem dnešní doby. Je proto důležité i zároveň užitečné se o nich vzdělávat, aby nastupující generace lépe chápala, jak vznikají a jak je nutné s nimi zacházet ve smyslu udržitelné budoucnosti. A to platí i pro ty nejmladší školáky. Plastíkův kouzelný kufřík slouží jako stavební kámen pro nauku o přírodních vědách ve školním věku. Pokusy, které jsou v něm popsané, přivádějí děti k tématu plastů formou experimentů. Věříme, že se nám tím podaří přiblížit přírodní vědy budoucí generaci,“ komentuje Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, jež vzdělávací program v České republice zastřešuje.

Nadace organizuje pro pedagogy také workshopy, kde se dozví, jak správně s kufříkem pracovat, projdou si spolu s lektorkou jednotlivé pokusy a dostanou množství tipů a nápadů, jak téma plastu odprezentovat ve své třídě.

Více informací včetně žádosti o Plastíkův kufřík naleznete na www.plastikuvkufrik.cz