cover img

Vzdělávání

Cílem Nadace ORLEN Unipetrol je intenzivní podpora nadaných studentů, zapálených pedagogů a efektivní výuky chemie, přírodních věd a technických oborů na českých školách.

Školní grantový program

Vzdělání je klíčem k prosperitě, proto podpora studentů, učitelů a škol je naším dlouhodobým záměrem. Pomáháme mateřským, základním a středním školám v rozvoji vzdělávacích aktivit a uskutečnění zajímavých vědeckých projektů.

Zjistit více
Školní grantový program
Stipendijní grantový program
Stipendijní grantový program

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky..

Zjistit více
Pedagogický grantový program
Pedagogický grantový program

V Nadaci ORLEN Unipetrol si uvědomujeme význam práce motivovaného a nadšeného pedagoga pro trvalý zájem žáka o učivo a studium. Pedagogický grantový program je určen pedagogům, kteří motivují své žáky a žáci mají prokazatelné výsledky na soutěžích či konferencích..

Zjistit více
NOU Online
NOU Online

Nadace ORLEN Unipetrol spustila nový vzdělávací web. Jsou na něm k dispozici všechno natočená výuková videa, na jejichž vzniku Nadace ORLEN Unipetrol spolupracovala. Žáci i jejich učitelé tak najdou všechny podklady přehledně uspořádané na jednom místě..

Zjistit více

4EDU konference

V roce 2021 proběhl již druhý ročník 4EDU konference, který přinesl téma inovativní formy vzdělávání a příležitosti výuky v kyberprostoru.

Zjistit více
4EDU konference
Studentská vědecká konference
Studentská vědecká konference

Nadace ORLEN Unipetrol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), ORLEN Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (ORLEN UniCRE) a skupina ORLEN Unipetrol již od roku 2015 každoročně oceňují nejlepší studenty středních škol za jejich výzkumné projekty..

Zjistit více
Plastíkův kufřík
Plastíkův kufřík

Vzdělávácí program Plastík a jeho kouzelný kufřík je unikátní projekt, který žákům nabídne exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program pochází z licence nadace asociace Plastics Europe z Německa..

Zjistit více
PC a chemický bazar
PC a chemický bazar

Cílem projektu PC bazar je smysluplně upotřebit vyřazené, repasované, ale zcela funkční počítače, které vlastní skupina ORLEN Unipetrol, a věnovat je k dalšímu plnohodnotnému využití školám..

Zjistit více

Flying teacher

Nadace ORLEN Unipetrol spustila ve školním roce 2021/2022 projekt Flying Teacher, v němž pomáhá vybraným školám s výukou chemie. Snaží se tak vyjít vstříc školám, které nemají ve svém učitelském sboru odborně způsobilého učitele chemie.

Zjistit více
Flying teacher
Horizon Hydrogen GRAND PRIX
Horizon Hydrogen GRAND PRIX

Výukový program Horizon Hydrogen GRAND PRIX je založený na projektovém vyučování a studentům umožňuje získat poznatky a relevantní znalosti z oblasti vědních, technologických a inženýrských oborů..

Zjistit více
Pátky s vědou
Pátky s vědou

Nadace ORLEN Unipetrol a Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích společně obnovily projekt s názvem Pátky s vědou..

Zjistit více
Báječný den s chemií
Báječný den s chemií

Cílem projektu Báječný den s chemií je zábavnou formou přiblížit chemii žákům základních škol a víceletých gymnázií a ukázat jim, že chemie je moderní a atraktivní obor, jehož studium přináší nekonečné množství objevů a je velkou příležitostí pro budoucí uplatnění..

Zjistit více

EDUbus

EDUbus je unikátní mobilní polytechnická laboratoř, ve které si žáci zkouší zábavnou formou nejrůznější chemické experimenty a nahlédnou pod pokličku moderní výuky chemie. Nadace zorganizovala již několik roadshow, v rámci nichž EDUbus navštívil mnoho základních škol. Součástí programové nabídky je zdarma odpolední workshop pro pedagogy, který Edutým s podporou Nadace ORLEN Unipetrol nabízí pedagogům.

Zjistit více
EDUbus