cover img

4EDU konference

V roce 2021 proběhl již druhý ročník 4EDU konference, který přinesl téma inovativní formy vzdělávání a příležitosti výuky v kyberprostoru

V roce 2021 proběhl již druhý ročník 4EDU konference, který přinesl téma inovativní formy vzdělávání a příležitosti výuky v kyberprostoru. Událost přilákala stovku účastníků včetně pedagogů, ředitelů škol, zástupců zřizovatelů škol a studentů; dalších tři sta diváků ji zhlédlo online. Ústředním motivem byl přechod výuky z prezenční na digitální. Konferenci uspořádala Nadace ORLEN Unipetrol a Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích pod záštitou města Litvínov. Přednášející sdíleli příklady aktivit nad rámec osnov či ukázky praxe v soukromém sektoru. Odborníci také otevřeli téma hrozeb v kyberprostoru a představili široké využití streamování na YouTube. Součástí prezentace byly i výsledky dotazníkového průzkumu mezi pedagogy, studenty a rodiči.


Konference 4EDU se konala v Tréninkovém centru společnosti ORLEN Unipetrol v Litvínově a nabídla přednášky zástupců základních a středních škol, VŠCHT v Praze, Akademie věd, Policie ČR a skupiny ORLEN Unipetrol. U příležitosti 4EDU konference jsme také provedli online dotazníkové šetření, kde jsme u 106 pedagogů, 316 studentů a 263 rodičů zjišťovali zpětnou vazbu k digitální výuce.

Více informací naleznete na www.foredu.cz