cover img

Grantový program pro dobrovolné hasiče

Nadace ORLEN Unipetrol by tímto projektem ráda podpořila a ocenila práci dobrovolných hasičů, která je nesmírně náročná a potřebná, a za kterou patří všem velký dík.

Projekt bude realizován prostřednictvím finančního daru na nákup nezbytného vybavení, zejména pro boj s požáry, přírodními katastrofami a vybavení potřebného u zásahu při ekologických haváriích, dopravních nehodách i jiných mimořádných událostech.

Projekt je určen jednotkám Sboru dobrovolných hasičů působících na území ČR, které jsou zařazeny v poplachovém plánu pro skupinu ORLEN Unipetrol.

Více informací k možnosti čerpání grantu najdete v dokumentu Pravidla grantového programu nebo kontaktujte koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol.