cover img

Grantový program pro dobrovolné hasiče

Nadace ORLEN Unipetrol by tímto projektem ráda podpořila a ocenila práci dobrovolných hasičů, která je nesmírně náročná a potřebná, a za kterou patří všem velký dík.

Projekt bude realizován prostřednictvím finančního daru na nákup nezbytného vybavení, zejména pro boj s požáry, přírodními katastrofami a vybavení potřebného u zásahu při ekologických haváriích, dopravních nehodách i jiných mimořádných událostech.

Projekt je určen jednotkám Sboru dobrovolných hasičů působících na území ČR, které jsou zařazeny v poplachovém plánu pro skupinu ORLEN Unipetrol.

Jak probíhá celý proces od podání žádosti o nadační příspěvek až po vyúčtování a zaslní zpětné vazby? Zde naleznete přehledný manuál, který Vás provede celým tímto procesem a to včetně formulářů pro vypořádání smlouvy. 

Pro koho je nadační příspěvek určen? Na co konkrétně se nadační příspěvek vztahuje nebo na co lze využít? Jaké jsou kritéria pro získání nadačního příspěvku? 

Informace k možnosti čerpání nadačního příspěvku naleznete v dokumentu Obecná pravidla pro udělování nadačních příspěvků. Pokud máte doplňující dotazy, kontaktujete koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz.

Formuláře pro vypořádání smlouvy: