cover img

O nás

Budoucnost tvoříme teď. Chemické obory jsou oblastí, které ji mění nejvýrazněji. Proto podporujeme nadané studenty, školy a vědce v jejich činnosti a rozvoji.

Nadaci ORLEN Unipetrol založila koncem roku 2016 skupina ORLEN Unipetrol, která je součástí skupiny PKN ORLEN. Hlavním posláním nadace je podpora vzdělávání a popularizace vědy, především přírodovědných a technických oborů. 

Budoucnost tvoříme teď. Chemické obory jsou oblastí, které ji mění nejvýrazněji. Proto podporujeme nadané studenty, školy a vědce v jejich činnosti a rozvoji. 

Základními pilíři Nadace ORLEN Unipetrol jsou: 

I. Granty a stipendia 

Stipendijní program je určen pro studenty středních a vysokých škol, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. Grantový program pro školy je určen mateřským, základním a středním školám k rozvoji vzdělávacích aktivit a uskutečnění zajímavých vědeckých projektů. Pedagogický grantový program oceňuje nadstandardní přístup pedagogů přírodovědeckých oborů, kteří motivují své žáky pro trvalý zájem žáka o učivo a studium a zároveň se aktivně věnují dalšímu seberozvoji s cílem zatraktivnit výuku. 

II. Vědecké a vzdělávací projekty, popularizace vědy 

V rámci podpory vzdělávání a aktivit nadace s tím spojených vzniklo množství vzdělávacích materiálů a výstupů v podobě výukových videí. Ta jsou nyní dostupná na www.nouonline.cz. Žáci i jejich učitelé tak najdou všechny podklady přehledně uspořádané a rozdělené do jednotlivých tematických celků na jednom místě. 

Naším cílem je prostřednictvím popularizace vědy přiblížit chemii žákům základních škol a víceletých gymnázií zábavnou formou a ukázat jim, že chemie patří k moderním a atraktivním oborům, jejichž studium přináší nekonečné množství objevů a je velkou příležitostí pro budoucí uplatnění. Více informací o jednotlivých projektech najdete na našich stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz, nebo na sociálních sítích: Instagram a Facebook. 

III. Charitativní činnost 

Nadace spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi. Jedná se často také o reakci na aktuální dění ve společnosti a mimořádné události. Ve spolupráci s motorkářským klubem Uniriders nadace pořádá charitativní akci Spanilá jízda. V rámci této akce vždy probíhá finanční sbírka na dobrou věc. Díky získaným prostředků Nadace pomáhá nemocným dětem. V rámci Sportovního klubu zdolávají zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol nejen své osobní rekordy při sportovních aktivitách, ale současně plní sny druhým prostřednictvím nadace, která sportovní výkony promění ve finanční pomoc potřebným. 

Fórum dárců uděluje ocenění Známka kvality: Firemní nadační fond a Nadace ORLEN Unipetrol si velice váží toho, že je nyní také držitelem tohoto ocenění. 

Toto ocenění pro nás představuje nejen ocenění naší práce, ale i další motivaci a příležitost posouvat se dále, zefektivňovat dosažené standardy např. v oblasti odpovědnosti, otevřené komunikace nebo grantových pravidel. 

Kompletní přehled aktivit nadace naleznete ve výročních zprávách