cover img

Pedagogický grantový program

V Nadaci ORLEN Unipetrol si uvědomujeme význam práce motivovaného a nadšeného pedagoga pro trvalý zájem žáka o učivo a studium.

V Nadaci ORLEN Unipetrol si uvědomujeme význam práce motivovaného a nadšeného pedagoga pro trvalý zájem žáka o učivo a studium. Pedagogický grantový program je určen pedagogům, kteří motivují své žáky a žáci mají prokazatelné výsledky na soutěžích či konferencích.


Program je určený pro pedagogy středních škol a základních škol přírodovědných oborů. Žádat mohou jen pedagogové, avšak v žádosti musí doložit kontakt na zástupce školy, kde vyučují a zástupci školy mohou poskytnout doporučení pedagogovi grant udělit. Mají tedy možnost se za pedagoga zaručit. Žádosti pedagogů přírodních a technických oborů na středních a základních školách jsou individuálně vyhodnocovány radou programu.


Více informací k možnosti čerpání grantu najdete v dokumentu Kritéria pro získání pedagogického grantového programu nebo kontaktujte koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz.


Přihlášky do pedagogického grantového programu přijímáme v termínu červenec až srpen.