cover img

Pedagogický grantový program

V Nadaci ORLEN Unipetrol si uvědomujeme význam práce motivovaného a nadšeného pedagoga pro trvalý zájem žáka o učivo a studium.

V Nadaci ORLEN Unipetrol si uvědomujeme význam práce motivovaného a nadšeného pedagoga pro trvalý zájem žáka o učivo a studium. Pedagogický grantový program je určen pedagogům, kteří motivují své žáky a žáci mají prokazatelné výsledky na soutěžích či konferencích.

Program je určený pro pedagogy středních škol a základních škol přírodovědných oborů. Žádat mohou jen pedagogové, avšak v žádosti musí doložit kontakt na zástupce školy, kde vyučují a zástupci školy mohou poskytnout doporučení pedagogovi grant udělit. Mají tedy možnost se za pedagoga zaručit. Žádosti pedagogů přírodních a technických oborů na středních a základních školách jsou individuálně vyhodnocovány radou programu.

Jak probíhá celý proces od podání žádosti o nadační příspěvek až po zaslní zpětné vazby? Zde naleznete přehledný manuál, který Vás provede celým tímto procesem a to včetně formulářů pro vypořádání smlouvy. 

Pro koho je nadační příspěvek určen? Na co konkrétně se nadační příspěvek vztahuje nebo na co lze využít? Jaké jsou kritéria pro získání nadačního příspěvku? 

Informace k možnosti čerpání nadačního příspěvku naleznete v dokumentu Obecná pravidla pro udělování nadačních příspěvků. Pokud máte doplňující dotazy, kontaktujete koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz.

Formulář pro vypořádání smlouvy:


Přihlášky do pedagogického grantového programu přijímáme v termínu červenec až srpen.