cover img

Charitativní sbírky

Charitativní sbírky

Další formou, jakou zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol společně s nadací pomáhají potřebným, jsou zaměstnanecké charitativní sbírky finanční i materiální. V minulých letech proběhla zaměstnanecká sbírka hraček pro děti v nemocnicích v Ústeckém kraji nebo sbírka knížek pro onkologicky nemocné děti ve Fakultní nemocnici Motol a také pro Dům Ronalda McDonalda.  

Zaměstnanecké sbírky ať už finanční nebo materiální často reagují na aktuální dění ve společnosti a mimořádné události. Sbírka tak byla zaměřena na pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě a lidem, které zasáhl válečný konflikt na Ukrajině.  

Sbírka na pomoc lidem z Ukrajiny