cover img

Studentská vědecká konference

Nadace ORLEN Unipetrol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), ORLEN Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (ORLEN UniCRE) a skupina ORLEN Unipetrol již od roku 2015 každoročně oceňují nejlepší studenty středních škol za jejich výzkumné projekty.

„Studentská vědecká konference je součástí našich široce pojatých aktivit na podporu technického vzdělávání. Doplňuje tři klíčové pilíře, kterými jsou každoročně grantové programy na finanční podporu studentů, pedagogů a škol. Naším cílem je ve studentech podporovat rozvoj také komunikačních a prezentačních dovedností, protože přednášková či publikační činnost je dnes vedle samotného bádání téměř nezbytným předpokladem pro budoucí úspěšnou kariéru každého vědeckého pracovníka,“ řekl Tomáš Herink, člen správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.

1. Přihláška

    V první fázi je registrace provedena odesláním názvu práce a kontaktních údajů. Přihlášku lze podat prostřednictvím níže uvedeného el. formuláře. Do přihlášky se uvádí pouze název práce a identifikační údaje, samotnou práci ve formě prezentace student posílá až ve druhém fázi. Témata vychází z odborného zaměření fakult VŠCHT v Praze – (Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí (včetně paliv, vody…), Fakulta chemicko-inženýrská, Fakulta potravinářské a biochemické technologie) a Fakulty strojní ČVUT v Praze. Je možné pracovat také ve dvojici nebo ve skupině. 

Příklady témat z minulého ročníku konference:

  • Metodika chemických experimentů pro žáky mateřské školy
  • Elektrolytické vylučování kovu z roztoku a analýza produktu
  • Stanovení vitaminu D2 v houbách
  • Odstraňování oxidu uhličitého ze vzduchu
  • Mechanické vlastnosti filamentu 3D tiskáren 


2. Zaslání výzkumného projektu – vědecké práce ve formě prezentace

Forma: Prezentace

Neposílá se žádná „seminární práce“ ve wordu, smyslem je podpora prezentačních dovedností studenta. Prezentaci je nutné zaslat na mail zdenka.peleskova@vscht.cz a to do 3. 3. 2024 ve formě powerpoint ppt nebo pdf. V případě časové prodlevy se prosím ozvěte na zdenka.peleskova@vscht.cz nebo tel. 733 690 897.


3. Prezentace práce před odbornou komisí

    Nejlepší práce - prezentace budou rozděleny dle tématu do jednotlivých sekcí, které postoupí do tzv. finále SVK 2023/2024, kde před odbornou komisí složenou z odborníků jednotlivých institucí organizující tuto konferenci budou studenti svoji práci prezentovat. Každá soutěžní sekce vyhlašuje po obhajobě nejlepší práce, jejichž autoři získají finanční ocenění až ve výši 15 000 Kč. Finále proběhne v Univerzitním centru VŠCHT Praha Litvínov – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol (areál ORLEN Unipetrol Litvínov).

Předpokládaný termín finále je konec března. Bude upřesněno.

Složení hodnotící komise: Pedagogové z VŠCHT, ČVUT, odborníci z praxe (ORLEN Unipetrol a UniCre). 

Záznam s loňských konferencí:


V případe umístnění na Studentské vědecké konferenci a obdržení finanční odměny Vás kontaktuje zástupce Nadace ORLEN Unipetrol. Zde naleznete přehledný manuál, který Vás provede celým tímto procesem a to včetně formuláře pro vypořádání smlouvy. 

Informace k možnosti čerpání nadačního příspěvku naleznete v dokumentu Obecná pravidla pro udělování nadačních příspěvků. Pokud máte doplňující dotazy, kontaktujete koordinátora Nadace ORLEN Unipetrol na nadace@orlenunipetrol.cz

Formulář pro vypořádání smlouvy:


V současné době jsou přihlášky na Studentskou vědeckou konferenci pro školní rok 2023/2024 uzavřené.