cover img

Studentská vědecká konference

Nadace ORLEN Unipetrol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), ORLEN Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (ORLEN UniCRE) a skupina ORLEN Unipetrol již od roku 2015 každoročně oceňují ne

Nadace ORLEN Unipetrol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), ORLEN Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (ORLEN UniCRE) a skupina ORLEN Unipetrol již od roku 2015 každoročně oceňují nejlepší studenty středních škol za jejich výzkumné projekty.

„Studentská vědecká konference je součástí našich široce pojatých aktivit na podporu technického vzdělávání. Doplňuje tři klíčové pilíře, kterými jsou každoročně grantové programy na finanční podporu studentů, pedagogů a škol. Naším cílem je ve studentech podporovat rozvoj také komunikačních a prezentačních dovedností, protože přednášková či publikační činnost je dnes vedle samotného bádání

téměř nezbytným předpokladem pro budoucí úspěšnou kariéru každého vědeckého pracovníka,“ řekl Tomáš Herink, člen správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.


Studentská vědecká konference se pořádá v prostorách Univerzitního centra VŠCHT Praha Litvínov – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, a to každý rok. O datu konání a termínu přihlášek informuje nadace vždy s předstihem.