cover img

O nás

Chováme se odpovědně k prostředí i společnosti. Klademe důraz na podporu lokálních komunit a také na životního prostředí. Podporujeme nadané studenty, školy a vědce v jejich činnosti a rozvoji.

Chováme se odpovědně k prostředí i společnosti

Nadaci ORLEN Unipetrol založila koncem roku 2016 skupina ORLEN Unipetrol, která je součástí skupiny ORLEN S.A. Hlavním posláním nadace je podpora vzdělávání a popularizace vědy, především přírodovědných a technických oborů, ale také oblast společenské odpovědnosti s důrazem na podporu lokálních komunit a také životního prostředí.


I. Granty a stipendia

Stipendijní program je určen pro studenty středních a vysokých škol, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. Grantový program pro školy je určen mateřským, základním a středním školám k rozvoji vzdělávacích aktivit a uskutečnění zajímavých vědeckých projektů. Pedagogický grantový program oceňuje nadstandardní přístup pedagogů přírodovědeckých oborů, kteří motivují své žáky pro trvalý zájem žáka o učivo a studium a zároveň se aktivně věnují dalšímu seberozvoji s cílem zatraktivnit výuku.

 

II. Vědecké a vzdělávací projekty, popularizace vědy

V rámci podpory vzdělávání a aktivit nadace s tím spojených vzniklo množství vzdělávacích materiálů a výstupů v podobě výukových videí. Ta jsou nyní dostupná na www.nouonline.cz. Žáci i jejich učitelé tak najdou všechny podklady přehledně uspořádané a rozdělené do jednotlivých tematických celků na jednom místě.

Popularizací vědy je naším cílem přiblížit chemii žákům základních škol a víceletých gymnázií zábavnou formou a ukázat jim, že chemie patří k moderním a atraktivním oborům, jejichž studium přináší nekonečné množství objevů a je velkou příležitostí pro budoucí uplatnění. Více informací o jednotlivých projektech najdete na našich stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz, nebo na sociálních sítích: Instagram a Facebook.


III. Společenská odpovědnost

Nadace se od roku 2024 věnuje také společenské odpovědnosti v oblastech životního prostředí, podpory místních komunit nebo dobrovolnictví. Mezi naše aktivity v této oblasti patří např. podpora dobrovolnických a komunitních projektů či charitativní sbírky nebo zarybňování řek, podpora hnízdění ohroženého sokola nebo také chov včel medonosných.

Nadace dlouhodobě spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi. Často se ale také jedná o reakci na aktuální dění ve společnosti a mimořádné události. Ve spolupráci s motorkářským klubem Uniriders nadace pravidelně pořádá charitativní akci Spanilá jízda, kde prostřednictvím finanční sbírky podporuje nemocné děti z daného regionu. V rámci Sportovního klubu zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol při sportovních aktivitách nejen zdolávají rekordy, ale současně plní sny druhým prostřednictvím nadace, která sportovní výkony promění ve finanční pomoc potřebným.


Fórum dárců uděluje ocenění Známka kvality: Firemní nadační fond a Nadace ORLEN Unipetrol si velice váží toho, že je nyní také držitelem tohoto ocenění. 

Toto ocenění pro nás představuje nejen ocenění naší práce, ale i další motivaci a příležitost posouvat se dále, zefektivňovat dosažené standardy např. v oblasti odpovědnosti, otevřené komunikace nebo grantových pravidel. 

Kompletní přehled aktivit nadace naleznete ve výročních zprávách