cover img

Výuková videa Nadace ORLEN Unipetrol

Výuková videa Nadace ORLEN Unipetrol jsou dostupná na novém webu

​Nadace ORLEN Unipetrol spustila nový vzdělávací web. Jsou na něm k dispozici všechno natočená výuková videa, na jejichž vzniku Nadace ORLEN Unipetrol spolupracovala. Žáci i jejich učitelé tak nyní najdou všechny podklady přehledně uspořádané na jednom místě.

Podpora vzdělávání je klíčovou aktivitou Nadace ORLEN Unipetrol. V rámci této oblasti nadace realizuje řadu aktivit, z nichž vzniká množství vzdělávacích materiálů a výstupů v podobě výukových videí. Ta jsou nyní dostupná na nově založené platformě www.nouonline.cz. Na této webové stránce jsou videa přehledně rozdělena do jednotlivých tematických celků. Již nyní je tam k dispozici například úspěšná série přednášek Pátky s vědou či online vzdělávací program Báječná hodina s chemií.

Na platformě byla také představena nová výuková videa, která vznikla ve spolupráci s týmem projektu EDUbus. Videa jsou určena zejména pro učitele chemie a jsou součástí ucelené sady výukových materiálů. Základem této sady je samotná videonahrávka experimentu. Na ni navazuje pracovní list provázaný s daným pokusem. Pro prověření znalostí žáků či zjištění jejich pokroku po provedení experimentu je k dispozici online test. Oddechový a motivační charakter pak má soutěž v podobě vědomostní hry Kufr. Výhodou je, že každý z materiálů je možné použít také izolovaně na základně konkrétních potřeb daného pedagoga.

Platforma se bude i nadále rozrůstat a postupně na ní budou přibývat další výukové materiály.