cover img

Studentská vědecká konference 2024

Soutěž vědeckých prací z řad studentů středních škol

Mladí vědci z řad středoškoláků se zapojili i do letošního ročníku soutěže Studentská vědecká konference se svými výzkumnými pracemi. Tyto práce účastníci odprezentovali před odbornými komisemi složenými z řad odborníků v daných problematikách.

Celkově se v čtyřech kategoriích utkalo 31 uchazečů, kteří odprezentovali 26 prací.
Mezi vítězné práce patří například Přenosná vodní elektrárna, Výroba Teslovy turbíny nebo Biodegradace polymeru kyseliny polymléčné.

Všem účastníkům držíme palce v dalším výzkumu a na další vědecké práce se budeme těšit znovu v nadcházejícím roce.

Bez-nazvu-(Prispevek-na-Instagramu)-(1).png

Bez-nazvu-(Prispevek-na-Instagramu)-(2).png

Bez-nazvu-(Prispevek-na-Instagramu).png