cover img

Hostem projektu Pátky s vědou byl Miloslav Šmídmajer

Jak se dělá film, osobnost Milana Kundery

Tentokrát v rámci projektu Pátky s vědou vystoupil Miloslav Šmídmajer s přednáškou na téma Jak se dělá film, osobnost Milana Kundery

Na začátku byla fascinace příběhy a filmy zejména Felliniho, Saury, Viscontiho, Tormatoreho a Formana. Pozvání Miloše Formana do Litoměřic na besedu a setkání s ním bylo klíčové. Film je příběh a příběh je, když někdo o něco usiluje a někdo nebo něco mu v tom brání. Na začátku musí být potřeba vyprávět příběh. Slovy a pak obrazem. Vše stojí a leží na scénáři, nápadu. Příběh dokumentu je jiný.  Co je třeba, abyste mohli natočit dokument o Milanu Kunderovi? V první řadě znát jeho dílo.