cover img

Na cestách za matematikou

Hostem projektu Pátky s vědou byla Magdalena Krátká

Nadace ORLEN Unipetrol si pro vás ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích připravila další přednášku v rámci projektu Pátky s vědou. Přednáška Dr. Magdaleny Krátké je tentokrát věnována matematice, ale poněkud jinak, než ji znáte. Kamkoli se při svých cestách po světě vydáte, můžete se setkat s inspirující a specifickou kulturou, kterou spoluvytváří i matematika. Při přednášce se posluchač může pomyslně vydat na několik zajímavých míst po celém světě – může odhalit tajemství egyptských Domů moudrosti, vyřešit několik praktických úloh z Devíti matematických knih z daleké Číny. 

​Dr. Magdalena Krátká pracuje na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde přednáší především didaktiku matematiky a některé základní matematické disciplíny. Jejím profesním koníčkem je popularizace matematiky, proto ji můžete potkat na Letních školách pro školáky i učitele, na seminářích pro nadané i workshopech pro učitele matematiky. Zabývá se fenoménem nekonečna, propojením historie a výuky a procesem utváření matematických znalostí.