cover img

Nadace se přesunula do areálu FN Motol

Nadace ORLEN Unipetrol navázala spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole a Domem Ronalda McDonalda

Nadace ORLEN Unipetrol navázala na základě podnětu, který vzešel od zaměstnanců ORLEN Unipetrolu, spolupráci s Klinikou dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze a Domem Ronalda McDonalda. 

​Klinika dětské hematologie a onkologie zajišťuje komplexní péči o dětské pacienty s hematologickým nebo onkologickým onemocněním od narození do věku 18 let. V Domě Ronalda McDonalda mohou být rodiny spolu během náročné léčby dítěte v nemocnici Motol.

Nadace ORLEN Unipetrol uspořádala ve všech lokalitách společnosti ORLEN Unipetrol zaměstnaneckou sbírku dětských knih. Během sbírky jsme vybrali celkem 22 krabic dětských knih, omalovánek a pastelek. Tyto knihy byly následně rozděleny mezi Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a Dům Ronalda McDonalda. 

Během sbírky jsme zažili několik silných momentů. Upřímnou radost jsme měli ze spontánního zapojení třídy syna našeho zaměstnance. Děti ze 4. základní školy v Mostě mezi sebou vybraly dokonce osm krabic plných knih. Dalším překvapením pro nás byl také nápad dětí ze Základní a mateřské školy z Bečova u Mostu, které pro nemocné děti vytvořily vlastní omalovánky s příběhem a hlavolamem. Mezi darovanými knihami jsme také našli povzbudivý vzkaz od malé holčičky směřující do Motola: ,,Jste v nejlepších rukou a dá se to zvládnout, i já to dokázala. Přeji všem do Motola hodně sil a trpělivosti.“  

Všem zaměstnancům ORLEN Unipetrolu, kteří se do sbírky zapojili, ať už věnováním knížek nebo pomocí při sbírce, bychom chtěli moc poděkovat. 

V červenci jsme knihy ze sbírky předali na dětskou kliniku. To však není vše. Nadace ORLEN Unipetrol věnovala na vzdělávání zaměstnanců a výzkumné aktivity dětské kliniky částku 300 000 Kč. Darovací šek předala předsedkyně správní rady nadace paní Katarzyna Woś přednostce Kliniky dětské hematologie a onkologie paní doc. MUDr. Lucii Šrámkové PhD. na setkání přímo na klinice v Motole, kde spolu zároveň diskutovaly možnosti další spolupráce.

Společnost ORLEN Benzina poslala na kliniku potřebnou energii ve formě občerstvení s produkty Stop Cafe pro nemocné děti i jejich rodiče a také lékaře a sestřičky.
 
Další zastávkou v areálu nemocnice v Motole byl Dům Ronalda McDonalda, který slouží jako dočasný domov rodinám dětí, které se ve fakultní nemocnici léčí dlouhodobě. Nadace ORLEN Unipetrol zde adoptovala jeden z jednadvaceti pokojů na dobu tří let. Do organizace jsme dovezli i dětské knížky ze zaměstnanecké sbírky a ORLEN Benzina přivezla produkty Stop Cafe.


​​​​​​