cover img

Nadaní studenti opět zářili

Společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, ORLEN Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem a skupinou ORLEN Unipetrol jsme opět ocenili nejlepší studenty

Nadaní studenti opět zářili. Byl mezi nimi i nevidomý student litvínovského gymnázia

Společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), ORLEN Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem (ORLEN UniCRE) a skupinou ORLEN Unipetrol jsme opět ocenili nejlepší studenty středních škol za jejich výzkumné projekty. V šestém ročníku soutěže Studentská vědecká konference vybrala odborná porota ze 43 přihlášených projektů do finálového kola 17 prací. To se uskutečnilo v pátek 25. června 2021 v prostorách Univerzitního centra VŠCHT Litvínov – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol umístěném přímo v chemickém areálu v Záluží u Litvínova. Mezi studenty ze středních škol Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Prahy byl i nevidomý student Ondřej Krejča z litvínovského gymnázia T. G. Masaryka, který si odnesl speciální cenu Nadace ORLEN Unipetrol. Porota složená z vědců a pedagogů pořádajících institucí udělila čtyři první místa, čtyři druhá a čtyři třetí místa. Ocenění studenti získali finanční stipendia ve výši 30 tisíc, 20 tisíc a 10 tisíc korun.

„Šestý ročník Studentské vědecké konference jsme uskutečnili pandemii navzdory. Věřili jsme, že školy a studenti budou mít o tuto soutěž i přes komplikované studijní podmínky zájem. Odezva mladých vědců a kvalita jejich projektů naše očekávání potvrdily. Oceňuji všechny zúčastněné za předvedené výkony a blahopřeji vítězům,“ řekl Tomáš Herink, člen správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, a dodal: „Studentská vědecká konference je součástí našich široce pojatých aktivit na podporu technického vzdělávání. Doplňuje tři klíčové pilíře, kterými jsou každoročně grantové programy na finanční podporu studentů, pedagogů a škol.“

Finálové kolo této soutěže pro studenty středních škol je koncipováno jako konference, během které studenti prezentují své vědecké projekty před publikem. „Naším cílem je ve studentech podporovat rozvoj také komunikačních a prezentačních dovedností, protože přednášková či publikační činnost je dnes vedle samotného bádání téměř nezbytným předpokladem pro budoucí úspěšnou kariéru každého vědeckého pracovníka,“ vysvětlil formu finálového klání Tomáš Herink, který je sám vysokoškolským pedagogem a aktivním vědcem.

Díky Nadaci ORLEN Unipetrol, která finančně přispívá na organizaci soutěže, získává každý její účastník finanční odměnu v hodnotě jeden tisíc korun, i když se se svou prací neumístí na předních místech. Novinkou letošního ročníku Studentské vědecké konference bylo navýšení hodnoty studijních stipendií pro oceněné. Studentky a studenti na prvním místě si odnesli po 30 tisících korun, na druhém místě bylo pro každého připraveno 20 tisíc korun a za třetí místo bylo 10 tisíc korun. Nadace ORLEN Unipetrol udělovala takzvanou speciální cenu, ke které náleželo stipendium ve výši 18 tisíc korun.

První místo a stipendium v hodnotě 30 tisíc korun:

 • Justýna Mauleová ze Scholy Humanitas s projektem Vliv podmínek chovu nosnic na kvalitu vajec
 • Nicol Arenbergerová z Gymnázia PORG Libeň s projektem Plísňová onemocnění nehtů
 • Ondřej Reš ze Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most s projektem Studium reaktivace katalyzátoru při aldolové kondenzaci
 • Marek Beneš z Masarykovy střední školy chemické v Praze s projektem Studium mechanismu oxidace a redukce terpenu citralu pomocí elektrochemických a spektroskopických metod
 
Druhé místo a stipendium v hodnotě 20 tisíc korun:
 • Milan Hlaváček z Gymnázia Sokolov s projektem Doma vyrobené rezistory
 • Jana Počekajlová ze Scholy Humanitas s projektem Analýza složení kapalin do ostřikovačů
 • Veronika Samcová z Gymnázia a Střední odborné škola ekonomická Sedlčany s projektem Izolace vonných esencí z přírodních látek
 • Pavlína Stejskalová z Gymnázia Václava Hlavatého, Louny s projektem Metody molekulární genetiky

Třetí místo a stipendium v hodnotě 10 tisíc korun:
 • Michal Drašnar z Gymnázia Lovosice s projektem Nanočástice a nanomateriály – fullereny a jejich využití
 • Kateřina Holoubková z EDUCHEM s projektem Genetická mutace
 • Kamila Krátká z PORG Libeň s projektem Programování Ozobota
 • Julie Šejnohová z PORG Libeň s projektem Jsou ekologické dezinfekční prostředky účinnější?

Speciální cena Nadace ORLEN Unipetrol a stipendium v hodnotě 18 tisíc korun:
 • David Gaier, Pavel Mates a Marek Žirovnický ze Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most s projektem ROBOT
 • Ivana Gallová z Gymnázia T. G. Masaryka Litvínov s projektem Vliv nanočástic na životní prostředí
 • Ondřej Krejča z Gymnázia T. G. Masaryka Litvínov s projektem Integrace nevidomých studentů do výuky chemie
 • Michal Posel z Biskupského gymnázia Bohosudov s projektem Vliv endokrinních disruptorů na ekosystémy
 • Benjamin Swart, Martin Truksa a Vojtěch Tvrdík z Gymnázia MENSA s projektem Sušicí box

„Každoročně se setkáváme s projekty, jejichž odbornost je na vysoké úrovni. Těší nás, že v této nelehké době, kdy žáci několik měsíců museli studovat distanční formou, se nám opět sešly k hodnocení velmi kvalitní práce. Některé z nich by lehce mohly soupeřit s bakalářskými pracemi vysokoškolských studentů,“ pochválila studenty Zdeňka Pelešková, vedoucí Univerzitního centra VŠCHT Litvínov – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, a dodala: „Zvláštní uznání si odnesl nevidomý Ondřej Krejča, který přes svůj hendikep dokazuje, že nic není nemožné, a ukazuje cestu lidem, kteří sdílí podobný osud jako on. To potvrdil i kvalitou svého projektu, se kterým se probojoval až do finále.“

Společnost ORLEN Unipetrol prostřednictvím své nadace dlouhodobě a systematicky podporuje vzdělávání v České republice. Na všechny vzdělávací projekty od Báječného dne s chemií přes 4EDU konferenci až po grantové programy bylo vynaloženo již více než 20 milionů korun. Na pedagogický grant, který uděluje Nadace ORLEN Unipetrol od roku 2019 ve spolupráci s Univerzitním centrem Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol a ORLEN Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem (UniCRE), dosáhlo již 18 učitelů přírodovědných oborů na základních a středních školách, kteří obdrželi 800 000 korun. Bezmála 200 středoškolských a vysokoškolských studentů s výbornými výsledky při studiu přírodních věd (v čele s chemií) a technických oborů si mezi sebe rozdělilo již 6,5 milionů korun. Do školního grantového programu se úspěšně zapojilo již 49 středních škol, které od nadace získaly finanční prostředky na vzdělávací projekty a učební pomůcky v oblasti chemie a přírodních věd v hodnotě 8 milionů korun.

Zájemci o grantové a stipendijní programy mezi pedagogy a studenty z celé České republiky naleznou veškeré informace a přihlašovací formulář na stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz. Zapsat se mohou v termínu od 15. června do 15. srpna 2021.

zajemci1.jpg

zajemci2.jpg
zajemci3.jpg
zajemci4.jpg