cover img

Nadace Unipetrolu rozdala dalších 53 počítačů

Unikátní projekt PC bazar, realizovaný v režii Nadace Unipetrol, úspěšně pokračuje.

Nadace Unipetrolu rozdala dalších 53 počítačů

Unikátní projekt PC bazar, realizovaný v režii Nadace Unipetrol, úspěšně pokračuje. Tento týden převzali 53 funkčních počítačů včetně monitorů zástupci čtyř základních škol, dětského domova a městské knihovny. Nadace Unipetrol se PC bazarem snaží již druhým rokem podporovat kvalitu technické vybavenosti škol a institucí v regionu.

„Máme velkou radost, že zájem o naši použitou, ale zcela funkční a prověřenou, výpočetní techniku, která není ani zdaleka na konci své životnosti, mezi školami a dalšími institucemi v našem regionu neutuchá, ale naopak ještě roste,“ řekla Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, a dodala: „PC bazar jsme spustili loni na jaře a tento týden jsme uskutečnili již třetí vlnu předávání počítačů školám během jednoho roku.“

Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, a Tomáš Herink, člen správní rady Nadace Unipetrol, předali v průběhu února celkem 53 repasovaných a zcela funkčních počítačů včetně monitorů. Kvalitní výpočetní technika zvýší úroveň výuky žáků na základních školách v Litvínově, Hamru, Kralupech nad Vltavou a Bečově a pomůže také obyvatelům Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny a pracovníkům informačního centra v městské knihovně v Lomu. Žákům základních škol a dětem z dětského domova věnovali navíc Unipetrol s Benzinou drobné dárkové předměty, které dostanou za dobře zvládnuté úkoly při výuce hodin informatiky.

Jednou z obdarovaných škol ve třetím kole PC bazaru je Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most. Její ředitelka Hana Kašková při převzetí počítačů řekla: „Nadaci Unipetrol patří velký dík za tak přínosný projekt, jakým je PC bazar. Byla by velká škoda nevyužít potenciálu repasovaných počítačů, které mohou kvalitně posloužit žákům při vzdělávání, a pro nás je to skvělá možnost, jak modernizovat naše počítačové učebny.“ „Informatika v současnosti prolíná snad všechny obory lidské činnosti a práce s výpočetní technikou patří mezi základní požadované dovednosti na trhu práce. Proto máme velkou radost, že můžeme naším úspěšným projektem PC bazar vyjít v této oblasti vstříc velké poptávce škol z našeho regionu a přispět dalšími více než padesáti kvalitními počítači včetně monitorů a operačního systému k rozšíření a zkvalitnění výuky tohoto oboru,“ říká člen správní rady Nadace Unipetrol Tomáš Herink.

Nadace Unipetrol zahájila unikátní projekt PC bazar v březnu 2019 s plánem rozdělit mezi 16 základních škol až 300 počítačů a monitorů. Rozhodla se tak na základě velmi pozitivních zkušeností s Chemickým bazarem, který již mnoho let umožňuje školám získávat jiným způsobem mnohdy nedostupné chemické a laboratorní vybavení pro účely výuky. Unipetrol v rámci PC bazaru rozdal do dnešních dnů již 73 počítačů a 113 monitorů. Oba projekty jsou součástí rozsáhlého programu, jímž se Nadace Unipetrol snaží systematicky pomáhat českému vzdělávání a podporovat školy, pedagogy a talentované žáky a studenty.

pocitace1.jpg
Katarzyna Woś (na fotografii zleva), předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, předává šek paní ředitelce Marcele Kynclové, ZŠ a MŠ Bečov

pocitace2.jpg
Katarzyna Woś (na fotografii zprava), předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, a Tomáš Herink (na fotografii zleva), člen správní rady Nadace Unipetrol, předávají šek paní ředitelce Radce Jirkovské a panu učiteli 2. stupně Jakubovi Ozaňákovi, ZŠ Hamr

pocitace3.jpg
Katarzyna Woś (na fotografii zprava), předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, a Tomáš Herink (na fotografii zleva), člen správní rady Nadace Unipetrol, předávají šek paní ředitelce Haně Kaškové, ZŠ a MŠ Litvínov.

pocitace4.jpg
Katarzyna Woś (na fotografii zleva), předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, předává šek paní ředitelce Ivaně Šulové, ZŠ Kralupy nad Vltavou.

pocitace5.jpg
Katarzyna Woś (na fotografii zleva), předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol předává šek dětem a paní ředitelce Martině Vainholdové v Dětském domově Hora Sv. Kateřiny

pocitace6.jpg