cover img

Nadace Unipetrol v době COVID-19

Celý náš národ se v současné době nachází v nelehké životní situaci.

Nadace Unipetrol v době COVID-19

Celý náš národ se v současné době nachází v nelehké životní situaci. O tom není potřeba se rozepisovat. I my jsme museli posunout spoustu našich aktivit, ale také přehodnotit priority naší současné činnosti. Pomáhat nejen v krizovém období našich životů, ale také přizpůsobovat zacílení našich aktivit potřebné oblasti pomoci byla, je a bude vždy naší prioritou. Co se za tuto dobu událo?

3D tiskárna pro tisk ochranných štítů
Jsme potěšeni, že výhra 3D tiskárny Soukromé střední sportovní školy v Litvínově, kterou škola získala na jednom z prvních Báječných dnů s chemií, poskytla prostor pro tisk ochranných štítů pro nemocnice a potřebné instituce v Mostě a Litvínově. Nadace darovala této škole další 3D tiskárnu, aby podpořila obětavou práci pedagogů této školy v jejich úsilí pomáhat potřebným co nejrychleji a ve větším množství.

900 litrů dezinfekce školám
Nadace spolu se skupinou Unipetrol během těžkého krizového období podpořily zdravotníky a sociální pracovníky rozvážením hygienických potřeb. Díky výrobě desítek tisíc litrů Unipetrol UniCRE výzkumně vzdělávacího centra a.s. pomáhali naši hasiči při rozvozu dezinfekce potřebným institucím v kraji. Nadace rozdělila také mezi devět škol 900 litrů dezinfekce, bez kterých se neobejdou při rozvolňování nouzového stavu a nastolování pravidel pro nástup žáků do škol.

Propagace výukových videí Khanovy akademie
Nadace podpořila v rámci Grantu pro školy výukovou platformu KHAN ACADEMY. Khanova škola a její výuková videa se spoustou interaktivních cvičení a lekcí programování, která jsou poskytována zdarma, patří v současné složité době k výrazně žádoucím pracovním nástrojům v době distanční výuky nejen pro pedagogy, ale i pro jejich žáky a rodiče. Zadávání úkolů, jejich kontrola a sledování výsledků v reálném čase, a také za mimořádných podmínek vzdělávání, je pro pedagogy a jejich žáky velkým přínosem.

Streamované koncerty na podporu zdravotníků, hasičů a policie
Nadace nezapomíná na obětavost zdravotníků, hasičů a policistů, kteří stojí v první linii výjimečné situace v zemi. Na stránkách Nadace Unipetrol můžete sledovat živě vysílanou sérii koncertů. Tyto série se budou vysílat živě také na FB. Výtěžek poputuje na podporu zdravotníků. http://www.homerlive.cz/nadace-unipetrol-zve-na-porad-smichem-proti-strachu/

Poradenství v krizi
Nadace navázala spolupráci se dvěma organizacemi, které v současné, mimořádně krizové situaci nabízejí pomocnou ruku všem, kteří ji potřebují. Organizace Most k naději poskytuje anonymní pomoc prostřednictvím Linky duševní tísně (telefonní číslo: 476 701 444, ale také na SKYPE, na adrese ldt.most) v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Organizace Women for Women poskytuje poradenskou činnost ze všech oblastí života. Telefonní číslo na bezplatnou linku v nouzi: 800 811 111 nebo 222 269 844
E-mail do poradny: poradna@w4w.cz
Online sociální poradna: https://www.women-for-women.cz/socialni-poradna
Online právní poradna: https://www.women-for-women.cz/pravni-poradna
Online poradna projektu Servis vztahů: https://servisvztahu.cz/on-line-poradna-formular/

covid.jpg