cover img

Rozdělení grantů

Nadace ORLEN Unipetrol rozdělila mezi studenty, pedagogy a školy čtyři miliony Kč

Nadace ORLEN Unipetrol rozdělila mezi studenty, pedagogy a školy čtyři miliony Kč


Nadace ORLEN Unipetrol pokračuje v intenzivní podpoře nadaných studentů, zapálených pedagogů a efektivní výuky chemie, přírodních věd a technických oborů na českých školách. Pro školní rok 2021/2022 udělila stipendia a granty v celkové hodnotě čtyři  miliony Kč. Na stipendium dosáhlo 62 nejlepších studentů, mezi něž patří i nadaní hráči juniorského týmu HC VERVA Litvínov. Ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových Nadace ORLEN Unipetrol podpořila rovněž studenty ze sociálně slabších poměrů. Celkem devíti pedagogům byly přiděleny granty za jejich zábavné výukové programy a další prostředky získalo pro svou výuku 16 základních a středních škol. Nadace ORLEN Unipetrol pořádá udílení již pátým rokem a doposud rozdělila 19,3 milionu Kč.

;Je skvělé sledovat, že zájem o naše stipendijní a grantové programy každým rokem roste. Vzdělání je klíčem k prosperitě, proto podpora studentů, učitelů a škol je naším dlouhodobým záměrem,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol. a dodává: „I v tomto školním roce jsme znovu mohli podpořit úspěšné studenty a pedagogy za jejich maximální osobní nasazení na poli chemie, techniky a přírodních věd. Současně na seznamu oceněných nechyběly školy s nevšedními výukovými projekty.“

Nadace ORLEN Unipetrol udělovala finanční odměny nadaným a úspěšným studentům již popáté. Školní grantový program vstoupil letos do svého čtvrtého ročníku a pedagogické granty byly přidělovány potřetí. Z celkové částky 4 000 000 Kč připadlo na školní grantový program téměř 2 300 000 Kč, z pedagogického grantového programu bylo v aktuálním školním roce vyplaceno 400 000 Kč a úspěšní studenti si mezi sebou rozdělili téměř 1 300 000 Kč.

Ve stipendijním programu 2021/2022 bylo úspěšných celkem 62 studentů střednícha vysokých škol. Za vynikající studijní výsledky a další úspěchy i aktivity udělila Nadace ORLEN Unipetrol celkem 650 000 Kč patnácti vysokoškolským a osmi středoškolským studentům. Stipendia v úhrnné hodnotě 330 000 Kč získalo 21 studentů, kteří slavili úspěchy v soutěži Studentská vědecká konference (SVK). Dalšími 80 000 Kč byli odměněni čtyři nejlepší studenti juniorského týmu HC VERVA Litvínov. A částkou 210 000 Kč podpoří Nadace ORLEN Unipetrol čtrnáct studentů ze sociálně slabších poměrů prostřednictvím Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.

„Velkorysého daru Nadace ORLEN Unipetrol si velmi vážíme. Díky těmto prostředkům můžeme usnadnit studium čtrnácti sociálně znevýhodněným vysokoškolským studentům a umožnit jim nejen splnění jejich cílů, ale také lépe se uplatnit na trhu práce“ říká  Livia Klausová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. „Máme radost, že nám dlouhodobá spolupráce s Nadací ORLEN Unipetrol umožňuje naplňovat naše zaměření. Snažíme se, aby měli mladí lidé stejný přístup ke vzdělání bez ohledu na jejich sociální a rodinné zázemí.“

Stejně jako v loňském roce ocenila letos Nadace ORLEN Unipetrol v programu pedagogických grantů celkem devět učitelů. Jejich nadstandardní přístup k výuce je podpořen částkou 400 000 Kč. Na školní granty dosáhlo celkem šestnáct škol, z toho jedenáct středních a pět základních, které dostanou od Nadace ORLEN Unipetrol dohromady 2 298 682 Kč.

Nadace ORLEN Unipetrol vyhlašuje v rámci své dlouhodobé a systematické podpory vzdělávání v České republice každý rok stipendijní a grantové programy. Do stipendijního programu Nadace ORLEN Unipetrol se mohou i opakovaně hlásit středoškoláci a vysokoškoláci s výbornými výsledky při studiu chemie a dalších přírodních věd, resp. technických oborů.

Pedagogické granty vypisuje Nadace ORLEN Unipetrol od roku 2019 pro učitele přírodovědných oborů na základních a středních školách, kteří připravují pro své žáky a studenty zábavné výukové projekty. Školní grantový program se zaměřuje na projekty škol v oblasti chemie a přírodních věd.