cover img

Materiální sbírka na pomoc Ukrajině

​Věci ze sbírky pro Litvínov budou využity v evakuačním centru ve městě.

Materiální sbírka na pomoc Ukrajině uspořádaná se zaměstnanci ORLEN Unipetrol byla předána městům

Materiální sbírka na pomoc Ukrajině uspořádaná v Chemparku byla předána městům

Začátkem března vyhlásila Nadace ORLEN Unipetrol sbírku mezi zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol na pomoc Ukrajině také v litvínovském Chemparku. Zaměstnanci mohli potřebné věci přinášet přímo do areálu na předem určená sběrná místa. Materiální sbírka byla následně dovezena do Litvínova a do Mostu.

​Věci ze sbírky pro Litvínov budou využity v evakuačním centru ve městě, případně se předají přímo rodinám, které budou v Litvínově ubytovány. Věci ze sbírky v Mostě se využijí v nově vytvořené školce pro ukrajinské děti.

„Moc děkuji všem zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli na materiální sbírce určené na pomoc lidem z Ukrajiny. Podařilo se shromáždit opravdu skvělé věci, které budou tito lidé potřebovat – ložní prádlo, hračky, trvanlivé potraviny, nádobí, hygienické pomůcky a řada dalšího. Dále chci poděkovat dobrovolníkům, kteří pomáhali s balením a nakládáním sbírky,“ řekla Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol.

Materiální pomoc v podobě obalového materiálu poskytla Nadaci ORLEN Unipetrol zcela zdarma společnost Stěhování Podrazil a veškerou přepravu věcí do sbírky zajišťovala společnost ORLEN Ochrona. Za jejich podporu rovněž děkujeme.

Video naleznete zde: https://youtu.be/otmRzHV91F4​