cover img

Workshopy pro učitele MŠ a ZŠ

Akce navazovala na loňskou konferenci 4EDU

Letní workshopy pro učitele MŠ a ZŠ v Tréninkovém centru

Ve dnech 29. a 30. srpna se v litvínovském Tréninkovém centru uskutečnily letní workshopy pro učitele mateřských a základních škol s využitím profesionálních lektorů.

Akce navazovala na loňskou konferenci 4EDU, kterou pořádala Nadace ORLEN Unipetrol s cílem přiblížit inovativní formy vzdělávání a prezentovat příklady aktivit nad rámec osnov či ukázky praxe v soukromém sektoru. Zájem z řad pedagogů, ředitelů škol, zástupců zřizovatelů škol a studentů zejména o praktické ukázky byl enormní. Nadace se proto rozhodla, že letos uspořádá workshopy pro učitele řízené profesionálními lektory právě s názornými ukázkami zajímavých forem výuky.

Cílem workshopů bylo poskytnout témata na základě školního vzdělávacího programu a zejména co a jakým způsobem mohou učitelé předvádět ve třídě i s minimálním vybavením, jak udělat výuku zábavnější a žáky spokojenější.

Program dvoudenní akce otevřel svou zahajovací přednáškou Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a správní rady Nadace ORLEN Unipetrol a současně vysokoškolský pedagog, který dlouhodobě propojuje vzdělávání s praxí. Poté začaly workshopy ve dvou skupinách. V první se lektoři soustředili na výuku v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, druhá skupina se zaměřila na učební formy na druhém stupni ZŠ. Lektoři v obou skupinách připravili zajímavý vzdělávací program tak, aby posluchače maximálně zaujali a získali od nich zpětnou vazbu.

Pro výuku dětí z MŠ a nejmladších žáků ZŠ se uskutečnily worskshopy „Barevné hraní“, „Chemické pokusy ze supermarketu“, „Chemičtí předškoláci“ a „Vlastnosti látek“. Výuce dětí druhého stupně ZŠ byly věnovány workshopy „Pokusy s chemickými indikátory“, „V hlavní roli cukr“, „Jak při výuce chemie zaujmout a neodradit“ a „Pokusy z EDUbusu“. Workshopy provázeli lektoři a lektorky Jan Havlík, Ivana Laslopová, Adéla Marschallová Rumlerová a EDUtým. Součástí akce byla i exkurze v Tréninkovém centru a praktická ukázka od hasičů, jak hasit nečekaně vzniklý požár, který může vzniknout při demonstračních pokusech ve třídě, praktická ukázka manipulace s hasičským přístrojem a hašení hořící kapaliny.

Nadace ORLEN Unipetrol plánuje na základě úspěchu loňské konference 4EDU a letošních workshopů pokračovat v podobných vzdělávacích akcích i v budoucnu. Předávání inspirativních myšlenek a nápadů v oblasti realizace inovativní výuky chemie je klíčem k tomu, aby k ní žáci získali pozitivní vztah a rozhodli se jí třeba věnovat i profesně.

Odkaz na video ZDE.

work1.jpg

work2.jpg

work3.jpg

work4.jpg