cover img

Užovky a Užovkovití

Hostem projektu Pátky s vědou byla Kateřina Jančaříková

Nadace ORLEN Unipetrol ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích pokračuje v projektu Pátky s vědou. Hostem další přednášky v tomto školním roce byla doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D, jejíž přednáška nesla název „Užovky a Užovkovití“, ve který se dozvíte, více ze života užovek. Dozvíte se jaké druhy užovek žijí v Česku, jak často užovka jí nebo kdy se svléká.

Kateřina Jančaříková vystudovala obor speciální biologie a ekologie magisterského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika v rámci doktorského studia a posléze habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání a jako docent na katedře biologie na Přírodovědecké fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a – na částečný úvazek – jako docent na katedře biologie a environmentálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou řady odborných i popularizačních článků, několika monografií a metodických příruček. Jedním z témat, kterému se dlouhodobě věnuje, je vyučování za pomoci zvířat (animal assisted education). Programy s užovkou Serpentýnkou ve školách realizuje deset let.