cover img

Problematika produktové ekologie a udržitelnosti

Hostem projektu Pátky s vědou byl Vladimír Kočí

Nadace ORLEN Unipetrol ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích pokračuje v projektu Pátky s vědou. Na květen jsme pozvali pana profesora Vladimíra Kočího s přednáškou na velmi aktuální téma Problematika produktové ekologie a udržitelnosti. Téma environmentální udržitelnosti začíná prostupovat celou veřejností. Udržitelnost začínají do svého podnikání začleňovat různé podniky i organizace. Jací jsou však skuteční aktéři ovlivňující stav životního prostředí v našem okolí? Kdo a z jaké pozice má vliv na to, zda naše společnost životnímu prostředí škodí více či méně? V přednášce se podíváme trochu do historie ochrany životního prostředí, ale ukážeme si hlavně její nejbližší budoucnost. 

​Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA se ve své odborné činnosti věnuje posuzování životního cyklu LCA, obecně problematice produktové ekologie a udržitelnosti. Kromě VŠCHT Praha přednáší problematiku Produktové ekologie na Fakultě architektury ČVUT Praha, na Přírodovědecké fakultě UK a na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Vypracoval několik desítek studií LCA pro komerční i nekomerční subjekty. V letech 2014 až 2022 zastával funkci děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. V současné době působí jako vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie. Je řešitelem několika výzkumných projektů zaměřených na LCA - posuzování životního cyklu.