cover img

Sokoli na komínech, poklady ve velkolomech

Hostem projektu Pátky s vědou byl Václav Beran

Nadace ORLEN Unipetrol ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích pokračuje v projektu Pátky s vědou. V dubnu přijal naše pozvání pan Václav Beran s přednáškou na téma „Terénní zoolog již do přírody nemusí, aneb sokoli na komínech, poklady ve velkolomech“. Přednáška pojednává mimo jiné o sokolech stěhovavých, hlavně párech hnízdící na stavbách. V této oblasti spolupracuje také s ORLEN Unipetrol a společně sledujeme sokoly stěhovavé na komínech našich výrobních areálů. 

​Mgr. Václav Beran vystudoval biologii a ekologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2008 je vedoucím přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem. Pracuje také v organizaci Alka Wildlife.  Hlavním předmětem jeho zájmu jsou ptáci. V minulosti se věnoval řadě druhů, např. kroužkování čápů bílých i černých, volavek popelavých či různých druhů dravců. Po přestěhování do severních Čech mu ale učarovaly hnědouhelné velkolomy, ve kterých od roku 2011 intenzivně zkoumá hlavně lindušky úhorní a snaží se o ochranu cenných ploch v těchto územích. Sokol stěhovavý, především páry hnízdící na stavbách, jsou také předmětem jeho zájmu. Instalace budek nebo kroužkování mláďat ho přivádí do závratných výšek. Věnuje se i rarohovi velkému. Kromě ptáků se podílel také na projektech zaměřených na výzkum a monitoring norka evropského i amerického. Spolupodílel se na přípravě programu péče o vydru a dále se podílí na jejím monitoringu, kterému se v minulosti věnoval i v zahraničí. V rámci zoologických výzkumů a různých grantů pobýval i v Austrálii, v Rumunsku, ve Španělsku, Turecku a v Makedonii.