cover img

Hostem projektu Pátky s vědou byl Tomáš Lank

Nový díl projektu Pátků s vědou je tady, tentokrát jsou tématem odpady.

Nadace ORLEN Unipetrol si pro vás ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích připravila další přednášku v rámci projektu Pátky s vědou. V přednášce Ing. Lanka se dozvíte, jak se třídí odpady a co se s nimi děje poté, když jsou vhozeny do barevných kontejnerů, a že odpady opravdu nekončí na jedné hromadě. Podíváme se blíže na odpady v modré, žluté, zelené a hnědé nádobě. Vysvětlíme si, jak a kde končí odpady z černých „popelnic“. Na příkladech druhotných surovin vyráběných z odpadů budou vysvětleny limity pro recyklaci, tedy výrobu z odpadů. 

​Ing. Tomáš Lank je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady. Ze zájmu dodává přednášky pro města, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP.