cover img

Hlavní partner konference Family Centred Care

Nadále pokračujeme ve spolupráci s Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda

V letošním roce se Nadace ORLEN Unipetrol stala hlavním partnerem 2. ročníku konference pořádané Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda. Společně k podpoře konference Family Centred Care se připojil také ORLEN Unipetrol se svými produkty Stop Cafe.

Celá konference byla po záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a úvodní slovo přímo přednesl Václav Pláteník, státní tajemník ministra zdravotnictví ČR.

V rámci programu měli účastníci možnost vyslechnout si přednášku od Lucii Šídové, která vyprávěla svou těžkou zkušenost z pobytu na zdravotním léčení. Slovo si následně vzal Václav Mertin, který vysvětlil důležitou funkci a roli rodiče. Následně svou přednášku přednesl Lumír Kantor, který ukázal změny a pokroky v neonatologii. První blok přednášek uzavřela Ivana Švingrová Pešatová, která představila Dům Ronalda McDonalda jako příklad dobré praxe.