cover img

Grantový program pro dobrovolné hasiče

Granty za více než 1 milion korun dostalo od Nadace ORLEN Unipetrol 13 jednotek sboru dobrovolných hasičů

Nadace ORLEN Unipetrol v roce 2023 poprvé přišla s novým grantovým programem, kterým chce podporovat a oceňovat práci dobrovolných hasičů, která je nesmírně náročná a potřebná, a za kterou patří všem velký dík. Program je určen jednotkám sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou zařazeni  v poplachovém plánu skupiny ORLEN Unipetrol. Prostřednictvím grantů v letošním roce jsme podpořili celkem 13 jednotek částkou 1 milion korun.  Finanční prostředky jsou určeny na nákup nezbytného vybavení, zejména pro boj s požáry, přírodními katastrofami a vybavení potřebného u zásahu při ekologických haváriích, dopravních nehodách i jiných mimořádných událostech.

Ve středu 4. 10. proběhlo v Chemparku v Litvínově slavnostní předávání těchto grantů a jako součást programu byla také prohlídka stanice hasičů ORLEN Unipetrol pod vedením Petra Králerta, velitele hasičského záchranného sboru v areálu v Litvínově. A to, že šlo o akci významnou, potvrdila také účast GŘ HZS genpor. Vladimíra Vlčka a ředitele Nadace policistů a hasičů Bc. Kašpara.