cover img

Devatenácškol dostalo 2,5 milionu korun

Nadace Unipetrol rozdělila 2,5 milionu korun čtrnácti středním školám a pěti základním školám.

Devatenáct základních a středních škol dostalo 2,5 milionu korun na vzdělávací projekty

​Nadace Unipetrol rozdělila 2,5 milionu korun čtrnácti středním školám a pěti základním školám napříč republikou, které se přihlásily do již třetího ročníku grantového programu. Školy úspěšně obhájily své projekty v oblasti chemie a přírodních věd. Na největší finanční podporu půl milionu korun dosáhlo Gymnázium Sokolov se svou přírodovědnou mobilní laboratoří. Nadace Unipetrol se dlouhodobě zasazuje o popularizaci chemie a přírodních věd na všech úrovních škol. Během tří let konání grantového programu nadace darovala na podporu vzdělávání a vědeckých aktivit 8 milionů korun.

„Letos jsme v rámci grantového programu obdrželi dvacet šest přihlášek základních a středních škol z celé České republiky a nakonec jsme rozdělili 2,5 milionu korun devatenácti z nich. Nejčastěji školy žádají o financování učebních pomůcek a chemických kroužků. Největším překvapením byl projekt přírodovědné mobilní laboratoře Gymnázia Sokolov, kde žáci budou teorii chemie a fyziky převádět do praxe,“ komentuje Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol a člen správní rady Nadace Unipetrol.

Žáci sokolovského gymnázia budou v zimě připravovat projekty, které od jara do podzimu zrealizují v mobilní učebně. V té bude možné zkoumat kvalitu dešťové vody, plody rostlin, přírodní materiály nebo se soustředit na problematiku solárních panelů, automatizaci zahrady či projektování fontány a dalších prvků. Nadace Unipetrol se rozhodla udělit gymnáziu na tento projekt grant v hodnotě půl milionu korun. „Děkujeme za štědrou finanční podporu přírodovědné mobilní laboratoře, která nám umožní propojit chemii s fyzikou i dalšími předměty. Praktická část bude žákům přinášet i úskalí, což je žádoucí, jelikož překonávání těchto nástrah pozitivně ovlivní jejich postoje, osobnostní a profesní rozvoj. Naším cílem je, aby žák měl komplexní představu o průběhu a realizaci odborných projektů, které využije ve svém dalším studiu a hlavně v produktivním věku v průběhu své budoucí profese,“ uvádí Mgr. Jitka Soukupová z Gymnázia Sokolov.

Vzhledem k současné koronavirové situaci se letos předání školních grantů obešlo bez slavnostního setkání. Nadace Unipetrol alespoň zůstává se školami v telefonickém kontaktu a těší se z podpořených aktivit: „Nacházíme se ve zvláštní době, kdy nevíme, co se stane zítra. Věříme, že se s touto situací dokážeme poprat a společně budeme pokračovat v popularizaci chemie a přírodních věd na školách,“ uzavírá Tomáš Herink.

2,5-milionu.jpg