cover img

Darovali jsme granulační linku

V loňském roce nadace prostřednictvím chemického bazaru podpořila Vysoké učení technické v Brně.

Darovali jsme brněnské vysoké škole granulační linku

Jedním z projektů Nadace ORLEN Unipetrol je chemický bazar. V chemickém bazaru Nadace ORLEN Unipetrol nabízí zdarma k odběru použité avšak funkční vybavení laboratoří, učeben, drobný nábytek i chemický spotřební materiál pro výuku. V loňském roce nadace prostřednictvím chemického bazaru podpořila Vysoké učení technické v Brně a darovala mu granulační linku, tzv. Banderu.

Vysoké učení technické v Brně je veřejná vysoká škola zaměřená na technické, ekonomické a umělecké vědy. Na jeho půdě bude darovaná granulační linka Bandera sloužit k výukovým účelům a bude opět smysluplně využívána.

Bandera je extrusivní linka na výrobu pelet polyetylenu (PE), která byla umístěna v areálu Chempark, konkrétně na jednotce Petrochemie. V horním patře tvořeném ocelovou konstrukcí s podlahou z pochozího žebrovaného plechu docházelo k míchání prášku s aditivy a byly zde umístěny dávkovací jednotky. Ve spodním patře byl umístěn vlastní extruder, který produkoval peletky, a také zde byly umístěny tři řídicí skříně.

Zařízení Bandera bylo v Chemparku spolu s poloprovozním reaktorem Pilot používáno při vyvíjení nových typů polyetylenů – a to jak pro jednotku PE1, tak pro jednotku PE2. Bandera byla provozována od roku 1991 do roku 2011. Od tohoto roku se však tato extruzivní linka ani reaktor Pilot už nepoužívaly. Vývoj nových typů polyetylenů a jejich aditivaci v plné míře převzal ORLEN Unipetrol – Polymer Institute Brno (PIB).

Po deseti letech v odstaveném stavu našla granulační linka nové využití a v listopadu 2021 byla na základě darovací smlouvy mezi Nadací ORLEN Unipetrol a Vysokým učením technickým převezena do Brna.

chemicky_bazar.jpg