cover img

4EDU konference v Litvínově

​Nadace ORLEN Unipetrol a Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích pod záštitou města Litvínov připravily pro ředitele škol

4EDU konference v Litvínově představí inovativní formy vzdělávání mimo jiné i v kyberprostoru

Nadace ORLEN Unipetrol a Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích pod záštitou města Litvínov připravily pro ředitele škol, pedagogy a zástupce měst odbornou konference 4EDU na téma inovativní formy vzdělávání a příležitosti výuky v kyberprostoru. Konference se uskuteční ve středu 15. září 2021 v Tréninkovém centru společnosti ORLEN Unipetrol v Litvínově a bude ji možné sledovat i online na YouTube kanále skupiny ORLEN Unipetrol. Cílem konference je společně s pedagogy a odborníky diskutovat současné trendy ve vzdělávání a sdílet zkušenosti z pedagogické praxe, a to včetně příležitostí a specifik online výuky, která české žáky a studenty provázela od jara 2020.

„Online výuka otevřela prostor pro nová témata, která bychom v rámci 4EDU konference rádi diskutovali společně s odborníky a pedagogy. Dopolední blok povedou zástupci základních a středních škol, VŠCHT v Praze, Akademie věd, Policie ČR a skupiny ORLEN Unipetrol. Přednášky budou rozděleny do tří tematických okruhů – Polytechnická sekce, Dobrá praxe a Kyberprostor. Konference bude přístupná i široké veřejnosti skrze vysílání na YouTube,“ přibližuje Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a správní rady Nadace ORLEN Unipetrol a současně vysokoškolský pedagog, který dlouhodobě propojuje vzdělávání s praxí. ​​

„Jsme velice rádi, že se daří v našem regionu propojovat vzdělávání ve školách s praxí v soukromém sektoru. Je důležité, aby mladí lidé měli dostatek příležitostí ke kvalitnímu vzdělání a posléze možnosti uplatnit se v rámci našeho regionu. Společná diskuze je ideálním způsobem, jak tyto vzdělávací snahy koordinovat a neustále zlepšovat,“ doplnila Kamila Bláhová, starostka města Litvínov.

Odpolední blok bude věnován workshopům a ukázkám praxe přes MS Teams pro všechny účastníky, kteří se přihlásí na www.foredu.cz. Pro účastníky na místě bude zajištěna prohlídka Tréninkového centra v areálu ORLEN Unipetrolu a diskuze s pedagogy oceněnými v rámci Pedagogického grantového programu. Veškeré informace včetně programu celého dne jsou k dispozici na webových stránkách www.foredu.cz. Konferenci bude možné sledovat online na YouTube kanále skupiny ORLEN Unipetrol nebo na facebookovém profilu Nadace ORLEN Unipetrol.​

4EDU_konference_2019.jpg