Nadace ORLEN Unipetrol

Milevská 2095/5,
140 00 Praha 4
IČ: 05661544
č.ú. 7196202/0800


IBAN: CZ09 0800 0000 0000 0719 6202
Kód banky: (BIC): GIBACZPX

Lucie Pražáková
ředitelka nadace
T: +420 736 506 939
E: Lucie.Prazakova@unipetrol.cz
Blanka Machová
koordinátor projektů
T: +420 736 508 939
T: +420 736 508 939
E: blanka.machova@unipetrol.cz


Lucie Pražáková Blanka Machová

Chcete-li společně s námi podpořit nadané žáky a studenty, výjimečné pedagogy anebo pomoci školám vybudovat chemickou laboratoř, můžete přispět libovolnou částkou dle svých možností. Všechny dary ve své maximální výši jsou použity na stipendijní či grantové programy Nadace ORLEN Unipetrol. Děkujeme!

Číslo účtu: 7977922/0800

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Název subjektu: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
IČ: 27597075
E-mail: osobniudaje@unipetrol.cz
Telefon: +420 226 841 435
Adresa: Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4